Hisse Temettü Verimi

Hisse Fiyat Geçmişi

Fiyat geçmişindeki iniş çıkışları incelemek ve sebeplerini araştırmak, hisseyi ve katalizörlerini tanımak için önemlidir.

Temettü Geçmişi
Tarih Pay Başı Yüzde Kar Dağıtım

Tümünü görmek için listeyi kaydırın

1milyon TL Hesabı

Geçmişte ne kadar para ile bu hisseyi alsanız ve temettüleri geri yatırsanız, bugün 1milyon TL paranız olurdu ?

NOT: Geçmişte bedelli sermaye artışı yaptı ise yukarıdaki hesap doğru değildir. Sadece temettü ve bedelsizler dikkate alınmıştır.

Temettü Geri Yatırma

Temettü geliri ile aynı hisseye yatırım yapmaya "dividend compounding" denir.

10 yıl önce bu hisseden 100 pay alsanız, gelen temettüler ile geri pay alsanız, 10. yılda aşağıdaki kadar payınız olacaktı.

Pay sayısı ne kadar katlanırsa, temettünüz ve portföyünüz de o kadar katlanacaktır!

Temettü Ucuzluk Skoru

"Temettü Ucuzluk Skoru", yüzde temettü değerinin PD/DD ve F/K değerlerine bölünmesi ile hesaplanır.

Skor ne kadar yüksekse, yüksek temettü ve ucuz fiyat olasılığı o kadar fazladır.

Kar Dağıtma Oranı

Şirketler, geçmiş yıl karları gibi yedeklerden ekleme ile tek seferlik yüksek temettü dağıtabilir. Ya da karının çoğunu dağıtıyorsa, gelecekte karı artmazsa temettü düşebilir. Bu nedenlerle, temettü sağlığını sadece verim ile anlayamayız.

Temettü / Dağıtılabilir dönem karı, temettü sağlığını gösterir. Bu oran 100'den ne kadar düşük ise, temettü, nakit akışını bozmadan sürdürülebilir demektir.

Gelecek için Temettü Tahmini

Cari F/K değeri ve son 3 yıllık kar dağıtım ortalamasına göre hesaplanan tahmini yüzde temettü verimi aşağıdadır:

NOT: Şirket bu orandan farklı karar verebilir, hatta isterse temettü dağıtmayabilir. Bu orana bakarak yatırım kararı vermeyiniz.

Amorti Süresi

Gelecek temettü tahmini ve hisse fiyatı dikkate alındığında, kaç senede bu hisse temettüler sayesinde paranızı amorti eder ve maliyetinizi sıfırlar:

NOT: Bu sadece bir tahmindir, Şirket farklı temettü kararları verebilir.

İhracat Oranı

Yurtdışı satışların, toplam satışlarına oranı aşağıdadır.

İhracat yüksek olması, farklı coğrafya ve döviz girdisi açısından olumlu olsa da, ticaret savaşları vbz. risklere de açıktır.

Döviz Oranı

Yabancı parasının, piyasa değerine bölünmesi ile hesaplanır.

Bedelsiz Potansiyeli

Bedelsizde, şirkete para girişi olmadığından, şirkete direkt katkısı olmaz. Bedelsiz sonrası düşen fiyat, hisseyi erişilebilir yaptığı için olumlu algı yaratabilir.

Özkaynaklar, ödenmiş sermayeye bölünerek hesaplanan bedelsiz potansiyeli aşağıdadır:

NOT: Potansiyelin yüksek olması, şirketin sermaye artışı yapacağı veya yapsa bile fiyatının artacağı anlamına gelmez.

Özkaynak Değişimi

Şirketin zaman içinde özkaynağını arttıyor olması önemlidir. Bu şirketin varlıklarının değerlendiğini, kar ettiğini veya bir sermaye artışı ile şirkete para girişi olduğunu gösterebilir.

Son 1 senede, özkaynak artışının piyasa değerine oranı aşağıdadır:

Nakit Oranı

Nakit, kısa ve uzun vade finansal yatırım varlık toplamının, kısa vade finansal borçlara oranıdır.

Yüksek olması, şirketin satış veya tahsilatta zorlandığı kriz zamanlarına dayanıklılığını gösterir.

NOT: Kısa vade finansal borcu 5mnTL altındaki hisseler, listeye dahil edilmemiştir.

Aynı Sektördeki Hisseleri İncele

Ait olduğu sektör veya endekste hangi hisseler yüksek temettü veriyor, incelemek için tıklayın:

Temettü Politikası

Şirketler, temettü dağıtım polikalarına ve ilgili mevzuat hükümlerine uygun olarak genel kurullarında temettü kararı alır.

Temettü politikalarında, şirketin hangi koşullarda temettü dağıtacağı, kar dağıtım oranını nasıl belirleyeceği, ödeme şekli gibi bilgiler yer alır.

Son Faaliyet Raporu

Ortağı olduğunuz şirketlerin, faaliyet raporlarını okuyup, şirketin yatırımları, gelecek hedefleri, yönetim kadrosu, sektörü vbz. bilgileri takip etmeniz faydalıdır.

Varlık Alımı ve İş İlişkisi Bildirimleri

Ortağı olduğunuz şirketlerin, yeni iş ilişkileri, aldıkları finansal ve maddi duran varlıkları KAP'tan takip etmeniz faydalıdır. Bildirim detayında, şirketin cirosuna olumlu beklentileri yazmaktadır.

Son 3 bildirim:

Finansal Verileri
Kısaltmalar:
SOİA: Son On İki Ay | MY: Mali Yıl | ESÇ: En Son Çeyrek | HBK: Hisse Başı Kar